O Jesus So Sweet - MP3

O Jesus.jpg
O Jesus.jpg

O Jesus So Sweet - MP3

1.00

Illumine's arrangement of "O Jesus So Sweet, O Jesus So Mild" is a gentle lullaby, with a single vocalist, an acoustic guitar, and a saxophone. Enjoy!

Add MP3 to Cart